Фонди

Ф. Р-1343. Київський інститут цивільних інженерів Міністерства вищої освіти СРСР
Справ: 148; 1944—1948 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-1343 Опис 1 : Справ: 81; 1944—1948 рр.
Протоколи засідань наукової ради, кафедр. Звіти: державної екзаменаційної комісії про захист дипломних проектів; з навчально-методичної та науково-дослідної роботи; статистичні, фінансові. Штатні розписи. Кошториси адміністративно-управлінських витрат.
1944-1948 рр.
Ф.Р-1343 Опис 2 : Справ: 67; 1944—1948 рр.
Особові справи професорсько-викладацького складу.
1944-1948 рр.
Фонд Опис