Фонди

Ф. Р-1348 Київський топографічний технікум Міністерства геології СРСР
Справ: 177; 1944—1963 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-1348 Опис 1 : Справ: 177; 1944—1963 рр.
Протоколи засідань предметних комісій, педагогічної ради. Плани і звіти з виховної та навчально-методичної роботи. Річні фінансові звіти. Штатні розписи. Кошториси адміністративно-господарських витрат. Акти ревізій фінансово-господарської діяльності.
1944—1963 рр.
Фонд Опис