Фонди

Ф. Р-1266. Виробниче об'єднання реле і автоматики Всесоюзного промислового об'єднання з виробництва низьковольтної апаратури Міністерства електротехнічної промисловості СРСР
Справ: 1061; 1950—1985 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-1266 Опис 1 : Справ: 913; 1950—1982 рр.
Штатні розписи. Кошториси адміністративно- управлінських витрат. Технічні, виробничі та фінансові плани. Річні звіти з капітального будівництва, впровадження раціоналізаторських пропозицій.
1950-1961 рр. 1962-1971 рр. 1972-1976 рр. 1977-1982 рр.
Ф.Р-1266 Опис 2 : Справ: 86; 1954—1971 рр.
Протоколи засідань комітету профспілки. Кошториси прибутків та витрат. Фінансові та статистичні звіти комітету профспілки. Угоди про соціалістичне змагання із Запорізьким заводом «Електросила».
1954-1961 рр. 1962-1971 рр.
Ф.Р-1266 Опис 3-с : Справ: 62; 1965—1985 рр.
Накази з основної діяльності. Статистичні звіти з виробництва електронних пристроїв військового призначення.
1965-1985 рр.
Ф.Р-1266 Опис 4-с : Справ: 7; 1947-1948, 1986-1991 рр.
Документи, які стосуються планування та проектування будівництва заводу, копії наказів та розпоряджень Міністерства та керівних органів СРСР, що відносяться до сфери діяльності підприємства.
1947-1948, 1986-1991 рр.
Фонд Опис