Фонди

Ф. Р-380 Київський державний перший завод дубових екстрактів Українського шкіряного тресту
Справ: 125; 1918—1927 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-380 Опис 1 : Справ: 125; 1918—1927 рр.
Копії наказів з основної діяльності. Угоди з постачальниками. Калькуляції виробництва дубових екстрактів. Відомості про будівництво залізничної колії до заводу, придбання обладнання. Фінансові та виробничі звіти. Списки працівників заводу. Протоколи загальних зборів членів профспілки.
1918—1927 рр.
Фонд Опис