Фонди

Ф. Р-383 Київський електромеханічний завод Київської губернської ради народного господарства
Справ: 9; 1921—1924 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-383 Опис 1 : Справ: 9; 1921—1924 рр.
Річні фінансові звіти. Головні книги. Картотека особових рахунків робітників та службовців заводу. Відомості про нарахування заробітної плати.
1921—1924 рр.
Фонд Опис