Фонди

Ф. Р-385 Київський електроарматурний завод ім. К. Є. Ворошилова
Справ: 20; 1929—1933 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-385 Опис 1 : Справ: 20; 1929—1933 рр.
Накази з основної діяльності. Штатні розписи. Кошториси адміністративно-господарських витрат. Виробничі плани. Протоколи засідань бюро з раціоналізації та винахідництва, звіти про його роботу. Картотека особових рахунків робітників та службовців. Відомості про нарахування заробітної плати.
1929—1933 рр.
Фонд Опис