Фонди

Ф. Р-387 Київський восьмий експериментальний завод Головного управління машинобудування Народного комісаріату легкої промисловості СРСР
Справ: 571; 1930—1941 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-387 Опис 1 : Справ: 571; 1930—1941 рр.
Накази з основної діяльності. Протоколи виробничих нарад. Звіти з технічного нормування. Збірник норм та стандартів. Списки особового складу. Особові рахунки робітників та службовців. Протоколи засідань комітету профспілки. Колективні угоди.
1930—1941 рр.
Фонд Опис