Фонди

Ф. Р-389 Київський завод «Медінструмент» Управління допоміжних підприємств Народного комісаріату охорони здоров'я УРСР
Справ: 2; 1936, 1941 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-389 Опис 1 : Справ: 2; 1936, 1941 рр.
Прейскуранти цін на продукцію. Картотека особових рахунків робітників і службовців.
1936, 1941 рр.
Фонд Опис