Фонди

Ф. Р-1032 Київський електротехнікум Вищої ради народного господарства УСРР
Справ: 10; 1923, 1925—1927, 1929—1930 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-1032 Опис 1 : Справ: 10; 1923, 1925—1927, 1929—1930 рр.
Протоколи засідань приймальної та кваліфікаційної комісій технікуму. Проекти штатних розписів. Головна книга (1925—1926). Відомості успішності та списки студентів. Списки випускників технікуму (1930).
1923, 1925—1927, 1929—1930 рр.
Фонд Опис