Фонди

Ф. Р-38. Фінансовий відділ виконавчого комітету Залізничної районної ради народних депутатів м. Києва
Справ: 1306; 1943—1987 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-38 Опис 1 : Справ: 961; 1943—1987 рр.
Штатні розписи і кошториси адміністративно-управлінських витрат відділу. Річні бюджети району. Відомості про штатну чисельність та кошториси адміністративно-управлінських витрат організацій, установ, підприємств району. Плани надходження податків. Акти ревізій фінансової діяльності відділу. Інвентарні книги домоволодінь району.
1943-1958 рр. 1959-1978 рр. 1979-1987 рр.
Ф.Р-38 Опис 2 : Справ: 307; 1944—1978 рр.
Штатні розписи та кошториси адміністративно-управлінських витрат установ, підприємств та організацій району.
1944-1978 рр.
Ф.Р-38 Опис 3 : Справ: 38; 1944—1946, 1949, 1952—1962, 1964, 1966—1970 рр.
Штатні розписи і кошториси адміністративно-управлінських витрат відділу. Документи про оподаткування фізичних осіб.
1944—1946, 1949, 1952—1962, 1964, 1966—1970 рр.
Фонд Опис