Фонди

Ф. Р-377. Київський завод «Арсенал» Міністерства оборонної промисловості СРСР
Справ: 246; 1927, 1941—1960 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-377 Опис 1 : Справ: 73; 1920—1927 рр.
Положення про завод. Протоколи технічних нарад, відомості про виготовлення продукції та її реалізацію. Кошториси на виготовлення військової продукції. Списки робітників та службовців заводу.
1920—1927 рр.
Ф.Р-377 Опис 3-с : Справ: 173; 1927—1960 рр.
Накази Міністерства озброєння СРСР і Головкому, Міністерства оборонної промисловості СРСР, Державного комітету оборони Ради Міністрів СРСР. Накази і розпорядження Київської Ради народного господарства. Накази і розпорядження директора і головного інженера заводу. Річні звіти з основної діяльності і щодо капітального будівництва, а також пояснювальні записки до них. Акти перевірки і прийому-здачі справ, майнових матеріальних цінностей. Акти ревізії виробничої діяльності. Виробничо-технічні паспорти. Техпромфінплани підприємства.
1927-1943 рр. 1927-1960 рр.
Фонд Опис