Фонди

Ф. Р-386. Київський завод аналітичних приладів Міністерства приладобудування, засобів автоматизації та систем управління СРСР
Справ: 638; 1932—1941, 1943—1963 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-386 Опис 1 : Справ: 513; 1943—1963 рр.
Виробничі програми. Протоколи нарад. Журнал реєстрації раціоналізаторських пропозицій. Довідки про специфіку технологічних процесів. Штатні розписи. Річні звіти з фінансово-господарської діяльності. Кошториси адміністративно-господарських витрат.
1943—1963 рр.
Ф.Р-386 Опис 2 : Справ: 125; 1932—1941 рр.
Річні звіти з виробничої діяльності заводу. Фінансові та виробничі плани. Калькуляції на проведення ремонту приладів. Відомості про реалізацію продукції. Касові прибутково-видаткові документи. Особові картки з обліку заробітної плати.
1932-1941 рр.
Фонд Опис