Фонди

Ф. Р-388. Київський четвертий будівельний завод Державного республіканського тресту з виробництва стандартних деталей
Справ: 34; 1931—1932, 1935 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-388 Опис 1 : Справ: 22; 1932 р.
Накази з основної діяльності. Колективні угоди. Виробничі плани та звіти. Головні книги. Баланси. Особові рахунки працівників заводу. Протоколи засідань комітету профспілки.
1932 р.
Ф.Р-388 Опис 2 : Справ: 12; 1931—1932, 1935 рр.
Накази з основної діяльності. Колективні угоди. Промфінплани, звіти про діяльність будівельних майстерень. Баланси, головні книги. Персональні рахунки співробітників. Протоколи засідань загальних зборів.
1931—1932, 1935 рр.
Фонд Опис