Фонди

Ф. Р-1376. Дитяча спеціалізована спортивна школа № 7 відділу народної освіти виконавчого комітету Ленінської районної ради депутатів трудящих м. Києва
Справ: 15; 1963—1965 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-1376 Опис 1 : Справ: 15; 1963—1965 рр.
Навчальні плани. Протоколи засідань педагогічної ради. Статистичні звіти. Штатні розписи. Кошториси витрат. Акт документальної ревізії фінансово-господарської діяльності.
1963—1965 рр.
Фонд Опис