Фонди

Ф. Р-376. Київський завод ім. З. Письменного Міністерства чорної металургії УРСР
Справ: 338; 1924—1925, 1943—1970 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-376 Опис 1 : Справ: 277; 1943—1970 рр.
Накази з основної діяльності. Протоколи технічних нарад. Штатні розписи. Кошториси адміністративно-господарських витрат. Соціалістичні зобов'язання колективу заводу. Акти документальних ревізій фінансово-господарської діяльності.
1943—1962 рр. 1963—1970 рр.
Ф.Р-376 Опис 2 : Справ: 2; 1924—1925 рр.
Циркуляри, інструкції Вищої ради народного господарства з питань діяльності заводу. Угода про надання в оренду приміщень заводу.
1924—1925 рр.
Ф.Р-376 Опис 3 : Справ: 59; 1952—1970 рр.
Протоколи засідань комітету профспілки. Колективні угоди. Кошториси прибутків та витрат. Фінансові звіти комітету профспілки.
1952—1962 рр. 1963—1970 рр.
Фонд Опис