Фонди

Ф. Р-969. Завод ім. І. І. Лепсе Всесоюзного промислового об'єднання з виробництва запасних частин до тракторів «Союзтракторзапчастина» Міністерства тракторного та сільськогосподарського машинобудування СРСР
Справ: 1045; 1934, 1943—1977 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-969 Опис 1 : Справ: 829; 1943—1977 рр.
Накази з основної діяльності. Виробничі, технічні та фінансові плани. Річні звіти про роботу бюро технічної інформації. Журнали реєстрації: раціоналізаторських пропозицій; аналізів кольорових металів. Плани та розрахунки економічного ефекту від наукової організації праці. Штатні розписи. Кошториси адміністративно-управлінських витрат. Колективні угоди. Протоколи профспілкових конференцій, засідань комітету профспілки.
1943—1977 рр.
Ф.Р-969 Опис 2 : Справ: 44; 1934 р.
Облікові картки робітників та службовців.
1934 р.
Ф.Р-969 Опис 3 : Справ: 78; 1945, 1946, 1948—1970 рр.
Протоколи конференцій, загальних зборів членів профспілки. Штатні розписи. Фінансові звіти.
1945, 1946, 1948—1970 рр.
Ф.Р-969 Опис 4 : Справ: 94; 1972—1977 рр.
Накази з основної діяльності. Плани випуску продукції. Кошториси на утримання управлінського апарату. Звіти про впровадження у виробництво раціоналізаторських пропозицій. Звіт з капітального будівництва.
1972—1977 рр.
Фонд Опис