Фонди

Ф. Р-975. Київське виробниче об'єднання «Червоний гумовик» Головного управління нафтопереробної та нафтохімічної промисловості УРСР
Справ: 1900; 1944—1980 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-975 Опис 1 : Справ: 1448; 1944—1980 рр.
Накази з основної діяльності. Акти збитків, нанесених заводу нацистськими загарбниками під час Великої Вітчизняної війни 1941—1945 рр. Технічні та виробничі плани. Штатні розписи. Норми витрат матеріалів на виробництво продукції заводу. Журнал реєстрації раціоналізаторських пропозицій. Фінансово-господарські звіти.
1944—1959 рр. 1960—1961 рр. 1962 р. 1963—1966 рр. 1967—1982 рр.
Ф.Р-975 Опис 2 : Справ: 71; 1945—1959 рр.
Статут заводу. Фінансові плани. Інструкції з обслуговування механізмів і обладнання. Річні плани і звіти з питань підвищення кваліфікації кадрів, впровадження нових технологій, автоматизації та механізації виробничих процесів.
1945—1959 рр.
Ф.Р-975 Опис 3 : Справ: 279; 1947—1973 рр.
Протоколи конференцій та загальних зборів членів профспілки. Звіти про діяльність комітету профспілки. Штатні розписи. Колективні угоди. Акти ревізій фінансово-господарської діяльності комітету профспілки.
1947—1959 рр. 1947—1959 рр. 1962 р. 1963—1973 рр.
Ф.Р-975 Опис 4 : Справ: 102; 1945, 1948—1964 рр.
Технологічні карти виробів.
1945,1948-1964 рр.
Фонд Опис