Фонди

Ф. Р-378. Київський кабельний завод Всесоюзного виробничого об'єднання кабельної промисловості «Союзелектрокабель» Міністерства електротехнічної промисловості СРСР
Справ: 1915; 1928—1930, 1933—1940, 1943—1977 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-378 Опис 1 : Справ: 1444; 1933—1940, 1943—1977 рр.
Виробничо-технічний паспорт та статут заводу. Накази з основної діяльності. Штатні розписи. Протоколи технічних нарад. Тематичний довідник раціоналізаторських та винахідницьких пропозицій. Річні статистичні звіти про норми виробітку та розцінки на продукцію. Дослідні ордери на виготовлення продукції.
1933—1961 рр. 1962 р. 1963—1968 рр. 1969—1973 рр. 1974—1977 рр. 1978—1982 рр. 1983—1988 рр. 1989—1994 рр. 1995—2000 рр. 2001—2003 рр. 2004—2005 рр. 2006—2018 рр.
Ф.Р-378 Опис 2 : Справ: 4; 1928—1930 рр.
Річні фінансові звіти.
1928—1930 рр.
Ф.Р-378 Опис 3 : Справ: 134; 1948—1973 рр.
Протоколи: загальнозаводських профспілкових конференцій; засідань профкому. Колективні угоди. Фінансові та статистичні звіти про роботу комітету профспілки.
1948—1961 рр. 1962—1968 рр. 1968-1973 р. 1989—2000 рр. 2001—2003 рр.
Ф.Р-378 Опис 4 : Справ: 255; 1945—1973 рр.
Плани з виробництва та собівартості продукції. Норми часу та розцінки на продукцію заводу. Технічні умови на вироби. Норми витрати сировини.
1945-1962 рр. 1963-1973 рр.
Ф.Р-378 Опис 5 : Справ: 78; 1944—1974 рр.
Накази з основної діяльності. Звіти про виконання плану науково-дослідних робіт. Ліміти фінансування витрат на спеціалізоване обладнання.
1944-1974 рр.
Фонд Опис