Фонди

Ф. Р-1361. Київський ветеринарний інститут Міністерства сільського господарства УРСР
Справ: 820; 1936—1957 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-1361 Опис 1 : Справ: 689; 1936—1957 рр.
Розпорядження з основної діяльності. Протоколи: нарад професорсько-викладацького складу; засідань наукової ради, кафедр. Навчальні, тематичні плани з науково-дослідної роботи. Звіти державної екзаменаційної комісії. Річні фінансові звіти. Штатні розписи. Кошториси адміністративно-управлінських витрат. Баланси.
1936-1957 рр.
Ф.Р-1361 Опис 2 : Справ: 32; 1941, 1947—1957 рр.
Відомості про евакуацію інституту. Списки студентів. Плани та звіти з науково-дослідної роботи кафедр. Статистичні звіти. Відгуки, рецензії викладачів інституту на наукові роботи. Довідка з історії створення інституту.
1941, 1947—1957 рр.
Ф.Р-1361 Опис 3 : Справ: 99; 1936—1957 рр.
Особові справи професорсько-викладацького складу.
1936-1957 рр.
Фонд Опис