Фонди

Ф. Р-1362. Київський індустріально-педагогічний технікум Державного комітету професійно-технічної освіти при Раді Міністрів СРСР і його профспілковий комітет
Справ: 181; 1944—1963 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-1362 Опис 1 : Справ: 171; 1944—1963 рр.
Статут технікуму. Розпорядження з основної діяльності. Протоколи засідань педагогічної ради. Звіти: з навчально-методичної та виховної роботи; статистичні; фінансові. Штатні розписи. Кошториси адміністративно-господарських витрат. Акти ревізії фінансово-господарської діяльності.
1944-1963 рр.
Ф.Р-1362 Опис 2 : Справ: 10; 1954, 1955, 1958—1960 рр.
Протоколи засідань комітету профспілки. Фінансові звіти. Кошториси витрат. Акти ревізії фінансово-господарської діяльності.
1954, 1955, 1958—1960 рр.
Фонд Опис