Фонди

Ф. Р-1366. Київський патоковий завод Київського міського тресту промислово-продовольчих товарів Управління харчової промисловості Ради народного господарства Київського економічного адміністративного округу
Справ: 256; 1943—1962 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-1366 Опис 1 : Справ: 212; 1943—1962 рр.
Протоколи засідань виробничо-технічної ради. Виробничо-фінансові плани. Штатні розписи. Кошториси адміністративно-управлінських витрат. Акти ревізій фінансово-господарської діяльності.
1943-1962 рр.
Ф.Р-1366 Опис 2 : Справ: 44; 1949—1962 рр.
Протоколи загальних зборів, засідань комітету профспілки. Колективні угоди. Фінансові звіти. Кошториси прибутків і витрат. Акти ревізій фінансово-господарської діяльності.
1949—1962 рр.
Фонд Опис