Фонди

Ф. Р-1368. Державний завод № 12 Головного управління промисловими підприємствами Міністерства зв'язку СРСР
Справ: 494; 1946—1966 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-1368 Опис 1 : Справ: 340; 1946—1966 рр.
Розпорядження по заводу з основної діяльності. Протоколи виробничих нарад. Відомості про впровадження раціоналізаторських пропозицій. Штатні розписи. Кошториси адміністративно-управлінських витрат. Річні фінансові звіти. Акти ревізій фінансово-господарської діяльності.
1946-1965 рр. 1966 р.
Ф.Р-1368 Опис 2 : Справ: 154; 1946—1966 рр.
Протоколи загальних зборів, засідань комітету профспілки. Колективні угоди. Фінансові та статистичні звіти. Кошториси витрат. Акти ревізій фінансово-господарської діяльності.
1946—1966 рр. 1966 р.
Фонд Опис