Фонди

Ф. Р-1371. Відділ робітничого постачання Київського лісогосподарського інституту Головного управління матеріально-побутового обслуговування студентів та працівників вищих навчальних закладів Міністерства вищої освіти СРСР
Справ: 37; 1945—1949 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-1371 Опис 1 : Справ: 37; 1945—1949 рр.
Положення про відділ робітничого постачання. Накази з основної діяльності. Фінансові плани. Штатні розписи. Кошториси адміністративно-господарських витрат. Ліквідаційний баланс. Річні фінансові звіти. Акти ревізії фінансово-господарської діяльності.
1945—1949 рр.
Фонд Опис