Фонди

Ф. Р-1372. Промисловий комбінат Радянського району Управління місцевої та паливної промисловості виконавчого комітету Київської міської ради депутатів трудящих
Справ: 134; 1943—1957 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-1372 Опис 1 : Справ: 121; 1943—1957 рр.
Статут комбінату. Положення про комбінат. Акти збитків, нанесених комбінату нацистськими загарбниками під час Великої Вітчизняної війни 1941—1945 рр. Протоколи засідань технічної ради, бюро раціоналізації та винахідництва. Річні звіти: фінансові, статистичні, виробничі, з техніки безпеки та охорони праці. Штатні розписи. Кошториси адміністративно-господарських витрат. Акти документальних ревізій фінансово-господарської діяльності.
1943-1957 рр.
Ф.Р-1372 Опис 2 : Справ: 13; 1950—1957 рр.
Протоколи загальних зборів членів профспілки, засідань комітету профспілки. Колективні угоди.
1950—1957 рр.
Фонд Опис