Фонди

Ф. Р-1375. Галантерейна фабрика Управління місцевої промисловості виконавчого комітету Київської міської ради депутатів трудящих
Справ: 141; 1958—1961 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-1375 Опис 1 : Справ: 132; 1958—1961 рр.
Технічні, виробничо-фінансові плани. Річні звіти: фінансові, статистичні, виробничі, з техніки безпеки та охорони праці, постійно діючої комісії з якості обслуговування населення. Технічні умови на вироби. Штатні розписи. Кошториси адміністративно-управлінських витрат.
1958—1961 рр.
Ф.Р-1375 Опис 2 : Справ: 9; 1958—1961 рр.
Протоколи загальних зборів членів профспілки, засідань комітету профспілки. Колективні угоди.
1958—1961 рр.
Фонд Опис