Фонди

Ф. Р-1380. Спеціалізоване монтажне управління № 34 тресту «Електромонтаж-1»
Справ: 105; 1955—1963 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-1380 Опис 1 : Справ: 105; 1955—1963 рр.
Протоколи виробничо-технічних нарад. Фінансові плани. Журнали реєстрації нещасних випадків на виробництві. Статистичні та фінансові звіти. Штатні розписи. Кошториси адміністративно-управлінських витрат. Акти документальних ревізій фінансово-господарської діяльності.
1955—1963 рр.
Фонд Опис