Фонди

Ф. Р-1382. Обчислювальний центр Української академії сільськогосподарських наук Міністерства сільського господарства СРСР
Справ: 45; 1966 р.

Фонд Опис
Ф.Р-1382 Опис 1 : Справ: 45; 1966 р.
Накази з основної діяльності. Програми підготовки операторів обчислювальних машин. Фінансові плани та звіти. Штатні розписи. Кошториси адміністративно- управлінських витрат. Акти ревізій фінансово-господарської діяльності.
1966 р.
Фонд Опис