Фонди

Ф. Р-1383. Київський ремонтно-будівельний завод електро-транспорту ім. Ф.Е.Дзержинського Київського трамвайно-тролейбусного управління
Справ: 272; 1943—1962 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-1383 Опис 1 : Справ: 206; 1943—1962 рр.
Накази з основної діяльності. Технічні, виробничо-фінансові плани. Звіти: фінансові, статистичні, з розвитку виробництва та впровадження нової техніки. Штатні розписи. Кошториси адміністративно-господарських витрат. Акти ревізій фінансово-господарської діяльності.
1943—1962 рр.
Ф.Р-1383 Опис 2 : Справ: 66; 1948—1962 рр.
Протоколи профспілкових конференцій, засідань комітету профспілки. Колективні угоди та довідки про їх виконання. Фінансові звіти. Кошториси прибутків і витрат.
1948—1962 рр.
Фонд Опис