Фонди

Ф. Р-1386. Київський цементний завод Головного управління цементної та азбестово-цементної промисловості Міністерства будівельних матеріалів УРСР
Справ: 357; 1949—1965 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-1386 Опис 1 : Справ: 294; 1949—1964 рр.
Розпорядження з основної діяльності. Протоколи технічних нарад. Річні звіти: статистичні; з капітального будівництва. Журнал реєстрації раціоналізаторських пропозицій. Штатні розписи. Кошториси адміністративно-управлінських витрат. Акти ревізій фінансово-господарської діяльності.
1949—1964 рр.
Ф.Р-1386 Опис 2 : Справ: 63; 1949—1965 рр.
Протоколи загальних зборів членів профспілки, засідань комітету профспілки. Колективні угоди. Акти ревізії фінансово-господарської діяльності.
1949—1965 рр.
Фонд Опис