Фонди

Ф. Р-1387. Дирекція з будівництва цементно-помольної установки Міністерства промисловості будівельних матеріалів СРСР
Справ: 24; 1945—1948 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-1387 Опис 1 : Справ: 24; 1945—1948 рр.
Розпорядження з основної діяльності. Протоколи технічних нарад. Річні звіти: з будівництва, фінансові. Штатні розписи. Кошториси адміністративно-управлінських витрат. Акт ревізії фінансово-господарської діяльності.
1945—1948 рр.
Фонд Опис