Фонди

Ф. Р-1388. Київський міський другий будівельний трест Головного управління житлового та цивільного будівництва виконавчого комітету Київської міської ради народних депутатів
Справ: 632; 1955—1983 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-1388 Опис 1 : Справ: 553; 1955—1983 рр.
Накази, розпорядження з основної діяльності. Протоколи виробничих нарад. Звіти: фінансові, статистичні, з впровадження нової техніки. Штатні розписи. Кошториси адміністративно-господарських витрат. Акти ревізій фінансово-господарської діяльності.
1955-1965 рр. 1966-1983 рр.
Ф.Р-1388 Опис 2 : Справ: 79; 1956—1983 рр.
Протоколи профспілкових конференцій, засідань комітету профспілки. Фінансові та статистичні звіти. Колективні угоди та акти про їх виконання.
1956—1965 рр. 1966-1983 рр.
Фонд Опис