Фонди

Ф. Р-1031. Київський єврейський механічний технікум Вищої ради народного господарства УСРР
Справ: 358; 1929—1933 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-1031 Опис 1 : Справ: 358; 1929—1933 рр.
Протоколи: виробничих нарад, приймальної та стипендіальної комісій. Накази з основної діяльності. Навчальні плани та програми. Відомості успішності студентів. Кошторис курсів з підвищення кваліфікації при технікумі. Списки викладачів, стипендіатів. Посвідчення, особові справи студентів.
1929-1933 рр.
Фонд Опис