Фонди

Ф. Р-1397. Експериментальні майстерні Інституту автоматики Міністерства приладобудування, засобів автоматизації та систем управління СРСР
Справ: 47; 1961—1966 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-1397 Опис 1 : Справ: 47; 1961—1966 рр.
Технічні, виробничо-фінансові плани. Річні фінансові звіти. Штатні розписи. Кошториси адміністративно-управлінських витрат. Акти ревізії фінансово-господарської діяльності.
1961-1966 рр.
Фонд Опис