Фонди

Ф. Р-1030. Київське виробниче об'єднання «Хімволокно» ім. 50-річчя Великої Жовтневої соціалістичної революції Всесоюзного об'єднання промисловості хімічних волокон Міністерства хімічної промисловості СРСР та його профспілковий комітет
Справ: 2359; 1938—1941, 1944—2002 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-1030 Опис 1 : Справ: 1971; 1944—1981 рр.
Статут. Протоколи виробничих, технічних нарад, техніко-економічної ради з питань впровадження нової техніки. Штатні розписи, кошториси адміністративно-господарських витрат. Річні виробничі плани та звіти. Головні книги. Акти ревізії фінансово-господарської діяльності. Інструкції з техніки безпеки. Раціоналізаторські пропозиції та документи до них. Акти і рішення профспілкового комітету про стан охорони праці і техніки безпеки. Звіти про відрядження спеціалістів об'єднання «Хімволокно» на підприємства хімічної галузі інших країн з метою вивчення організації їх роботи. Плани та звіти з кадрової роботи.
1944-1981 рр.
Ф.Р-1030 Опис 2 : Справ: 47; 1938—1941, 1947—1958 рр.
Розпорядження з основної діяльності. Річні виробничі плани та звіти. Штатні розписи, кошториси адміністративно-управлінських витрат. Журнал обліку раціоналізаторських пропозицій. Річні звіти роботи з кадрами.
1938—1941, 1947—1958 рр.
Ф.Р-1030 Опис 3 : Справ: 299; 1948—1977 рр.
Протоколи профспілкових конференцій, засідань комітету профспілки. Колективні договори. Звіти з охорони праці та техніки безпеки.
1948—1977 рр.
Ф.Р-1030 Опис 4-с : Справ: 42; 1944—2002 рр.
Накази і розпорядження з основної діяльності. Технологічні параметри і характеристики роботи заводу. Плани та звіти з виробничої діяльності дослідної установки “Квант”. Плани-заявки споживачів виробів установки “Квант”. Паспорт заводу. Штатні розписи працівників.
1944—2002 рр.
Фонд Опис