Фонди

Ф. Р-1083. Управління будівництва та експлуатації автомобільних шляхів виконавчого комітету Київської міської ради народних депутатів та його профспілковий комітет
Справ: 1523; 1945—1985 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-1083 Опис 1 : Справ: 1432; 1945—1985 рр.
Статут управління. Статути і положення підприємств, підпорядкованих управлінню. Накази, розпорядження з основної діяльності. Протоколи виробничо-технічних нарад, засідань технічної ради, бюро раціоналізації і винахідництва, балансової комісії з розгляду і затвердження річних звітів організацій і підприємств. Штатні розписи, кошториси. Виробничо-фінансові плани. Річні звіти: фінансові, статистичні, капітального будівництва та ремонту, роботи з кадрами. Акти приймання в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів (мостів, доріг, шляхопроводів, меліоративних каналів тощо). Документи з підготовки і проведення Олімпійських ігор у м. Києві (1980). Протоколи загальних профспілкових зборів, засідань комітету профспілки. Колективні договори підприємств.
1945—1971 рр. 1970—1985 рр.
Ф.Р-1083 Опис 2 : Справ: 44; 1959—1971 рр.
Протоколи загальних зборів членів профспілки та засідань комітету профспілки. Кошториси витрат. Журнали обліку коштів. Фінансові та статистичні звіти комітету профспілки.
1959—1971 рр.
Ф.Р-1083 Опис 3-c : Справ: 47; 1961—1983 рр.
Накази по “Київавтодору” з основної діяльності. Накази начальника цивільної оборони м. Києва і Київської області. Рішення і розпорядження звуженого засідання виконавчого комітету Київської міської ради. Інформаційні і доповідні записки про виконання розпоряджень міськвиконкому. Номенклатура справ.
1961—1983 рр.
Фонд Опис