Фонди

Ф. Р-1043. Управління громадського харчування виконавчого комітету
Київської міської ради народних депутатів та його профспілковий комітет
Справ: 1944; 1943—1978 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-1043 Опис 1 : Справ: 1850; 1943—1978 рр.
Накази та розпорядження з основної діяльності. Протоколи виробничих нарад. Стенограми нарад працівників системи громадського харчування. Фінансові плани. Річні звіти з виробничо-господарської діяльності. Статистичні звіти відділу кадрів. Штатні розписи і кошториси. Акти ревізії фінансово-господарської діяльності управління та підпорядкованих йому підприємств. Проекти та кошториси з капітального будівництва. Плани будівництва і відкриття підприємств громадського харчування у м. Києві (1958). Пропозиції з покращення якості харчування дітей у школах, технікумах і вищих навчальних закладах м. Києва. Документи з раціоналізації та винахідництва, охорони праці та техніки безпеки. Звіти з проведення оглядів-конкурсів підприємств громадського харчування.
1943—1960 рр. 1961—1966 рр. 1967—1978 рр.
Ф.Р-1043 Опис 2 : Справ: 36; 1959—1966 рр.
Протоколи загальних профспілкових зборів та засідань комітету профспілки. Кошториси, акти ревізії фінансово-господарської діяльності комітету профспілки.
1959—1966 рр.
Ф.Р-1043 Опис 3 : Справ: 58; 1949—1950, 1952—1953, 1955, 1957—1960 рр.
Положення про Управління громадського харчування. Дислокація підприємств громадського харчування м. Києва. Документи про організацію харчування дітей у навчальних закладах (протоколи нарад працівників шкільних їдалень, асортимент страв та ін.). Річні звіти про діяльність управління та підпорядкованих йому підприємств; роботу з кадрами.
1949—1950, 1952—1953, 1955, 1957—1960 рр.
Фонд Опис