Фонди

Ф. Р-1310. Київський завод «Червоний екскаватор» виробничого об'єднання «Червоний екскаватор» Міністерства будівельного, шляхового та комунального машинобудування СРСР
Справ: 1632; 1943—1979 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-1310 Опис 1 : Справ: 1414; 1943—1979 рр.
Накази і розпорядження з основної діяльності. Протоколи засідань ради науково-технічного товариства. Технічні виробничо-фінансові плани. Штатні розписи. Кошториси адміністративно-господарських витрат. Річні фінансові звіти. Акти документальної ревізії. Журнал реєстрації винаходів та раціоналізаторських пропозицій.
1943—1960 рр. 1961—1969 рр. 1970—1972 рр. 1973—1975 рр. 1976—1979 рр.
Ф.Р-1310 Опис 2 : Справ: 90; 1945—1972 рр.
Протоколи загальних зборів, засідань комітету профспілки. Кошториси. Фінансові звіти. Штатні розписи.
1945—1969 рр. 1970—1972 рр.
Ф.Р-1310 Опис 4 : Справ: 110; 1975—1979 рр.
Статут. Накази з основної діяльності. Протоколи засідань ради директорів об'єднання, президії комітету профспілки. Плани та звіти з впровадження нової техніки. Кошториси. Звіти з фінансово-господарської діяльності.
1975—1979 рр.
Фонд Опис