Фонди

Ф. Р-1399. Київське виробниче об'єднання з транспортування та постачання газу «Київтрансгаз» Всесоюзного промислового об'єднання з видобутку газу в УРСР «Укргазпром» Міністерства газової промисловості СРСР
Справ: 1508; 1945—1982 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-1399 Опис 1 : Справ: 1251; 1945—1982 рр.
Накази з основної діяльності. Статут Київського управління магістральних газопроводів. Протоколи технічних нарад. Річні фінансові плани та звіти. Статистичні звіти про кількісний і якісний склад працівників. Штатні розписи. Кошториси адміністративно-управлінських витрат. Акти ревізій фінансово-господарської діяльності.
1945—1982 рр.
Ф.Р-1399 Опис 2 : Справ: 197; 1949—1982 рр.
Колективні угоди. Протоколи профспілкових зборів та конференцій, засідань комітету профспілки. Фінансові та статистичні звіти. Кошториси витрат. Акти ревізій фінансово-господарської діяльності.
1949—1965 рр. 1966—1970 рр. 1971—1984 рр.
Ф.Р-1399 Опис 3 : Справ: 60; 1950—1972 рр.
Те саме.
1950—1965 рр. 1966—1972 рр.
Фонд Опис