Фонди

Ф. Р-1400. Київський державний інститут фізичної культури Державного комітету у справах фізкультури та спорту при Раді Міністрів УРСР та його профспілковий комітет
Справ: 3061; 1940, 1943—1979 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-1400 Опис 1 : Справ: 2799; 1940, 1943—1979 рр.
Статут інституту. Розпорядження з основної діяльності. Протоколи засідань ради інституту, кафедр, предметно-методичних комісій. Довідки та акти про підготовку інституту до навчального року. Плани та звіти: про роботу державної екзаменаційної комісії, аспірантури, бібліотеки, студентського наукового гуртка; з проведення набору студентів; навчально-методичної та наукової роботи; з підготовки та проведення комплексних спартакіад. Статистичні звіти з кадрової роботи. Річні звіти з фінансово-господарської діяльності. Рецензії на програми, підручники, навчальні посібники. Тексти лекцій. Наукові статті викладачів. Штатні розписи, кошториси.
1940—1941 рр. 1965—1972 рр. 1973—1979 рр.
Ф.Р-1400 Опис 2 : Справ: 65; 1954—1972 рр.
Протоколи засідань комітету профспілки. Фінансові, статистичні звіти. Кошториси. Акти ревізії фінансово-господарської діяльності.
1954—1964 рр. 1965—1972 рр.
Ф.Р-1400 Опис 3 : Справ: 170; 1949—1964 рр.
Плани та звіти про роботу кафедр, бібліотеки, санчастини інституту.
1949—1964 рр.
Ф.Р-1400 Опис 4 : Справ: 27; 1962—1973 рр.
Особові справи професорсько-викладацького складу.
1962—1973 рр.
Фонд Опис