Фонди

Ф. Р-1160. Київський авіаційний завод «Авіант» Міністерства авіаційної
промисловості СРСР
Справ: 1433; 1944—1988 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-1160 Опис 1 : Справ: 1433; 1944—1988 рр.
Накази з основної діяльності. Протоколи виробничих нарад. Колективний договір. Журнал реєстрації раціоналізаторських пропозицій. Штатні розписи і кошториси адміністративно-управлінських витрат. Річні звіти з фінансово-господарської діяльності. Списки робітників і службовців.
1944—1960 рр. 1961—1980 рр.
Ф.Р-1160 Опис 2 : Справ: 808; 1944-1988 рр.
Накази та розпорядження Міністерства авіаційної промисловості СРСР, Державного комітету з авіаційної техніки СРСР, Ради Міністрів УРСР з виробничої діяльності. Накази і розпорядження директора. Листування із міністерствами та відомствами союзного та республіканського значення. Плани виробництва і постачання військової та оборонної продукції. Звіти і доповіді про виконання планових виробничих завдань, капітальному будівництву. Виробничо-технічні паспорти заводу. Штатні розписи. Матеріали повоєнної відбудови заводу та перспективні напрямків його розвитку. Плани та звіти з виконання «п’ятирічок». Статистичні звіти.
1944—1960 рр. 1961—1963 рр. 1964—1973 рр. 1974—1978 рр. 1979—1983 рр. 1984—1988 рр.
Фонд Опис