Фонди

Ф. Р-1393. Київський завод електромедичного обладнання Міністерства охорони здоров'я УРСР
Справ: 262; 1945—1963 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-1393 Опис 1 : Справ: 206; 1945—1963 рр.
Розпорядження з основної діяльності. Протоколи виробничих нарад. Виробничо-фінансові плани. Річні статистичні та фінансові звіти. Журнал реєстрації раціоналізаторських пропозицій. Штатні розписи. Кошториси адміністративно-управлінських витрат. Акти ревізії фінансово-господарської діяльності.
1945—1963 рр.
Ф.Р-1393 Опис 2 : Справ: 56; 1949—1963 рр.
Протоколи загальних зборів членів профспілки, засідань комітету профспілки. Колективні угоди. Кошториси прибутків і витрат. Фінансові звіти. Акт ревізії фінансової діяльності.
1949—1963 рр.
Фонд Опис