Фонди

Ф. Р-1398. Дарницький вагоноремонтний завод Головного управління з ремонту рухомого складу та виробництва запасних частин Міністерства шляхів сполучення УРСР
Справ: 1012; 1935—1941, 1944—1964 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-1398 Опис 1 : Справ: 808; 1935—1941, 1944—1964 рр.
Накази та розпорядження з основної діяльності. Технічні, виробничо-фінансові плани. Звіти: фінансові, з виконання виробничих програм, впровадження раціоналізаторських пропозицій. Штатні розписи. Кошториси адміністративно-управлінських витрат. Акти ревізій фінансово-господарської діяльності.
1935—1941, 1944—1964 рр.
Ф.Р-1398 Опис 2 : Справ: 204; 1944—1964 рр.
Протоколи конференцій членів профспілки, засідань комітету профспілки. Колективні угоди. Фінансові та статистичні звіти. Кошториси прибутків і витрат. Акти ревізій фінансово-господарських витрат.
1944—1964 рр.
Фонд Опис