Фонди

Ф. Р-1409. Дарницький комбінат будівельних матеріалів і конструкцій тресту
«Промбудматеріалів» виконавчого комітету Київської міської ради депутатів трудящих та його профспілковий комітет
Справ: 273; 1945—1964 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-1409 Опис 1 : Справ: 198; 1945—1964 рр.
Статут комбінату. Протоколи технічних нарад, засідань бюро раціоналізації та винахідництва. Плани виробничі, фінансові. Штатні розписи, кошториси адміністративно-управлінських витрат. Річні звіти та акти ревізій фінансово-господарської діяльності. Норми часу та розцінки. Звіти про нещасні випадки на виробництві; виконання заходів з охорони праці та техніки безпеки.
1945—1964 рр.
Ф.Р-1409 Опис 2 : Справ: 75; 1949—1964 рр.
Протоколи загальних профспілкових зборів та засідань комітету профспілки. Фінансові та статистичні звіти. Колективні договори.
1949—1964 рр.
Фонд Опис