Фонди

Ф. Р-1413. Київський вечірній електромеханічний технікум Управління
навчальними закладами Ради народного господарства Київського економічного адміністративного району та його профспілковий комітет
Справ: 140; 1943—1960 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-1413 Опис 1 : Справ: 122; 1943—1960 рр.
Статут технікуму. Протоколи засідань педагогічної ради, предметних та предметно-циклових комісій. Акти про збитки, заподіяні технікуму нацистськими загарбниками в роки Великої Вітчизняної війни 1941—1945 рр. Навчальні плани. Річні звіти з навчально-методичної, фінансово-господарської роботи. Штатні розписи, кошториси прибутків і витрат.
1943—1960 рр.
Ф.Р-1413 Опис 2 : Справ: 18; 1948—1960 рр.
Протоколи засідань комітету профспілки. Кошториси, фінансові звіти.
1948—1960 рр.
Фонд Опис