Фонди

Ф. Р-1416. Київський комбінат будівельних деталей Міністерства лісової, целюлозно-паперової та деревообробної промисловості УРСР та його профспілковий комітет
Справ: 347; 1943—1965 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-1416 Опис 1 : Справ: 276; 1943—1965 рр.
Статут комбінату. Розпорядження з основної діяльності. Виробничо-технічний паспорт комбінату. Протоколи засідань технічної ради, ради з раціоналізації та винахідництва. Плани: виробничі, фінансові, з охорони праці та техніки безпеки, впровадження нової техніки, підготовки та підвищення кваліфікації кадрів. Річні звіти та акти ревізії фінансово-господарської діяльності. Штатні розписи та кошториси.
1943—1965 рр.
Ф.Р-1416 Опис 2 : Справ: 71; 1947—1965 рр.
Протоколи загальних зборів колективу комбінату та засідань комітету профспілки. Колективні договори. Фінансові та статистичні звіти.
1947—1965 рр.
Фонд Опис