Фонди

Ф. Р-1427. Київський восьмий хлібокомбінат тресту хлібопекарної промисловості Головного управління хлібопекарної промисловості «Укрголовхліб» Міністерства харчової промисловості УРСР та його профспілковий комітет
Справ: 294; 1944—1966 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-1427 Опис 1 : Справ: 231; 1944—1965 рр.
Положення про комбінат. Розпорядження з основної діяльності. Протоколи виробничо-технічних нарад. Плани та звіти: виробничі, фінансові, собівартості продукції, впровадження передових методів виробництва, з охорони праці та техніки безпеки, підготовки та підвищення кваліфікації кадрів. Штатні розписи, кошториси. Річні звіти та акти ревізій фінансово-господарської діяльності.
1944—1965 рр.
Ф.Р-1427 Опис 2 : Справ: 63; 1947—1966 рр.
Протоколи профспілкових конференцій, засідань комітету профспілки. Колективні договори. Фінансові, статистичні звіти. Кошториси. Акти ревізій фінансово-господарської діяльності комітету профспілки.
1947—1966 рр.
Фонд Опис