Фонди

Ф. Р-959. Київський землевпорядний технікум
Справ: 79; 1926—1930 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-959 Опис 1 : Справ: 79; 1926—1930 рр.
Особові справи студентів.
1926-1930 рр.
Фонд Опис