Фонди

Ф. Р-963. Київський технологічний інститут легкої промисловості Міністерства вищої та середньої спеціальної освіти УРСР
Справ: 2833; 1930—1970 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-963 Опис 2 : Справ: 128; 1930—1940 рр.
Протоколи засідань наукової ради та кафедр. Плани з науково-технічної роботи. Статистичні звіти про успішність студентів. Відомості про професорсько-викладацький склад.
1930-1940 рр.
Ф.Р-963 Опис 3 : Справ: 20; 1931—1937 рр.
Протоколи засідань педагогічної ради. Навчально-методичні плани і звіти.
1931—1937 рр.
Ф.Р-963 Опис 4 : Справ: 2; 1935, 1937—1938 рр.
Навчальні програми заочних курсів.
1935, 1937—1938 рр.
Ф.Р-963 Опис 10 : Справ: 3; 1944 р.
План і кошторис реевакуації інституту. Кошториси адміністративно-технічних витрат.
1944 р.
Ф.Р-963 Опис 13 : Справ: 7; 1942—1946 рр.
Штатні формуляри професорсько-викладацького складу.
1942-1946 рр.
Ф.Р-963 Опис 15 : Справ: 112; 1942—1948 рр.
Протоколи: засідань наукової ради та кафедр інституту. Плани та звіти з науково-дослідної роботи, діяльності аспірантури та студентських наукових гуртків. Кошториси будівельних робіт.
1942-1948 рр.
Ф.Р-963 Опис 16 : Справ: 10; 1941 р.
Дипломні проекти.
1941 р.
Ф.Р-963 Опис 20 : Справ: 2359; 1937, 1943—1970 рр.
Накази з основної діяльності. Протоколи: засідань наукової ради та державної екзаменаційної комісії; нарад деканів факультетів і завідувачів кафедр. Відомості про розподіл молодих спеціалістів. Положення про наукове студентське товариство. Плани: підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу; проведення науково-дослідних робіт. Конспекти лекцій викладачів. Екзаменаційні відомості. Програми виробничої практики студентів. Документи із захисту дисертацій на здобуття наукових ступенів. Штатні розписи. Списки аспірантів. Особові картки студентів.
1937-1958 рр. 1959-1963 рр. 1964-1970 рр.
Ф.Р-963 Опис 21 : Справ: 157; 1947—1980 рр.
Накази і директиви Мінвузів СРСР і УРСР щодо діяльності навчального закладу. Накази ректора інституту. Річні звіти про військову підготовку студентів. Номенклатура справ. Плани науково-дослідницьких робіт. Документи по науково-дослідницьким роботам. Відгуки і висновки по кандидатським дисертаціям.
1947-1963 рр. 1954-1968 рр. 1969-1980 рр.
Ф.Р-963 Опис 22 : Справ: 4; 1959—1970 рр.
Стенограми профспілкових конференцій. Протоколи засідань комітету профспілки інституту. Фінансові звіти.
1959-1970 рр.
Фонд Опис