Фонди

Ф. Р-995. Відкрите акціонерне товариство «Веда»
Справ: 1751; 1943—2000 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-995 Опис 1 : Справ: 1193; 1943—2000 рр.
Накази з основної діяльності. Виробничі плани. Ліміти собівартості продукції, фондів оплати праці. Протоколи засідань ради акціонерів і технічної ради. Звіти роботи конструкторського бюро. Довідки про виконання планових показників. Журнали реєстрації раціоналізаторських пропозицій. Наряди на відвантаження товарів для експорту. Штатні розписи. Статистичні звіти відділу кадрів.
1943—1979 рр. 1980—1987 рр. 1988—2000 рр.
Ф.Р-995 Опис 2 : Справ: 223; 1947—1967, 1988—2000 рр.
Протоколи конференцій та загальних зборів членів профспілки. Колективні угоди. Соціалістичні зобов'язання колективу заводу. Фінансові та статистичні звіти.
1947—1970 рр. 1988—2000 рр.
Ф.Р-995 Опис 3 : Справ: 75; 1948—1958, 1960—1963, 1966—1986 рр.
Накази Міністерства машинобудування та приладобудування СРСР. Постанови та розпорядження Київської ради народного господарства. Виробничі звіти.
1948—1981 рр. 1982—1986 рр.
Фонд Опис