Фонди

Ф. Р-1434. Київський інститут кіноінженерів Міністерства вищої освіти СРСР
Справ: 125; 1939—1941, 1943—1954 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-1434 Опис 1 : Справ: 125; 1939—1941, 1943—1954 рр.
Статут інституту. Протоколи засідань наукової ради, кафедр інституту. Плани науково-дослідних, конструкторських і технологічних робіт з кінематографії. Штатні розписи, кошториси адміністративно-управлінських витрат. Звіти з навчально-методичної, науково-дослідної, виховної роботи. Статистичні звіти про чисельність наукових працівників і спеціалістів з вищою освітою.
1939—1941, 1943—1954 рр.
Фонд Опис